King Novus Moragger of Albaea

Rep. of the Kingdom of Albaea, Patron to the PCs

Description:
Bio:

King Novus Moragger of Albaea

Folly of the God Kings kaitosan